Temizlik Sektörünün Gelişimi

Temizlik Sektörü giderek büyüyen bir iş alanı haline geldi ve gün geçtikce yeni makinalar da eklenmektedir.

Ülkemizde tarıma dayalı üretim tarzından ticarete dayalı üretim tarzına geçiş, sayıları hızla artan fabrikalar, iş ve alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler temizlik sektörünün gelişimine ivme vermektedir.

Ülkemizde sektörün yaklaşık 40 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır.
Faaliyetlerine bir kova bir su ile başlayan firmalar bugün ileri teknolojili makine parkı ile faaliyetlerine devam etmekte ve toplamda yüz milyonlarca dolarlık cirolara ulaşmış durumdadır.

Bugün sektörün 350 bin kişilik istihdam alanı yarattığı, ortalama dört kişi baz alınarak aileleriyle birlikte bu sayının 1.5 milyon kişiye ulaştığı söylenebilir.
Temizlik işletmeleri, genellikle vasıfsız iş gücünü milyarlarca lira harcayarak, meslek kazandırma kurslarına göndererek, işsizliğe çözüm üretme yanı sıra ülke ekonomisine ciro ve istihdam katkısı sağlamakta, yabancı firmaların bu alanda ülkemizde faaliyet gösterme iştahını kabartmaktadırlar.
Bugün 2000 civarındaki temizlik işletmelerinin; İstanbul (500), Ankara (345), İzmir (300) başta olmak üzere yaklaşık % 57-58’inin üç büyük ilde yoğunlaştığı görülmektedir.

Yoğunlaşma nedeni, bu şehirlerin kentleşme ve sanayileşme düzeyi ile orantılıdır.
Sektörün daha hızlı gelişmesi ise, bu alanda çalışan nitelikli personel sayısındaki artışın yanında, hizmetlerin standart hale gelmesiyle mümkün olacaktır.
Kaldı ki temizlik firmaları, her geçen gün müşteri taleplerini daha fazla dikkate almakta, bu doğrultuda kurumsallaşmaya, markalaşmaya, yeni teknolojilere, eğitime ve özellikle insana yatırım yapmaktadırlar.

Diger Makaleler.
Mersin Temizlik Şirketleri
Temizlik Sektörü giderek büyüyen bir iş alanı haline geldi ve gün geçtikce yeni makinalar da eklenmektedir.


Temizlik kağıdı düşük gramajlı (14-40 gr/m²) krepli kağıtlara verilen genel bir tanımdır. Temizlik kağıdını oluşturan başlıca ürün grupları;


Mersin Temizlik Şirketleri İle İlgili Diğer Kelimeler

© 2010 - www.mersintemizliksirketleri.net